top of page

Algemene voorwaarden

 

Verzending en levering

Indien u een item in onze webshop bestelt, kan dit pas geleverd worden als het juiste bedrag op onze rekening via overschrijving geregistreerd is. U krijgt na uw bestelling een e-mailbevestiging van uw aankoop, met de juiste betalingsgegevens voor de overschrijving.

U kan er natuurlijk ook altijd voor kiezen om uw bestelling gratis in onze winkel af te halen.

 

Verzendingskosten

a) Fietsen: voor de levering van fietsen doen wij beroep op een koerierdienst. De kost voor de levering van een fiets is altijd €20.

b) Bestelling van 100€ of minder: wij rekenen €6.00 verzendingskosten aan (B-Post)of(Post-NL)

c) Bestelling van meer dan €100: gratis in Belgie.

d) Voor NL vaste verzendkosten €8.50


Van zodra wij u betaling ontvangen hebben, verzenden wij de bestelling zo spoedig mogelijk.

Aankopen enkel mogelijk voor levering in België en in Nederland.

Indien u de levering op een ander adres wenst (buren, kennis, vrienden,…) gelieve een nieuw leveradres aan te maken of dit te vermelden tijdens de bestelprocedure).

 

Prijzen

Alle prijzen zijn in euro. Ze zijn inclusief btw volgens het geldende tarief, tenzij duidelijk anders wordt vermeld. Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd.

Fietsen worden altijd verzonden in een grote doos dit om transportschade te vermijden.

Indien u niet thuis bent op het moment van de levering zal er een 2° aanleverpoging worden ondernomen. Voor een bestelling die aangeleverd wordt met BPost of PostNL zal u pakket bij een niet succesvolle aflevering kunnen afgehaald worden in een BPost of PostNL punt in uw buurt.


Kan ik een artikel terugzenden?

Artikels kunnen teruggestuurd worden binnen de 14 dagen na levering van het product. Deze dienen per koerier terug gestuurd te worden naar JPHBIKES nadat er een mailtje is verstuurd naar jp.habets@skynet.be om de omruiling aan te kondigen.

De rechtstreekse kosten voor het terugzenden naar JPHBIKES door de consument vallen volledig ten laste van de consument, tenzij de consument kan aantonen dat het geleverde product niet in overeenstemming zou zijn met de beschrijving van het aanbod.

Enkel het werkelijk betaalde bedrag (excl verzendingskosten) wordt als een tegoed opgemaakt en dit binnen de 30 dagen nadat de producten op het retouradres werden ontvangen.

 

Retouradres:

JPHBIKES-Hoogbaan 81A,3650 Dilsen-Stokkem, Belgie

Indien de klant een ander artikel wenst toegezonden te krijgen, zijn de portkosten voor rekening van de klant.

Verkeerd bestelde goederen kunnen op kosten van de koper teruggestuurd worden, enkel als product in originele, en onbeschadigde verpakking. Het bedrag vermindert door de portkosten word dan op uw account geplaatst. Terugbetaling op uw rekening gebeurt enkel door aftrek van de portkosten en 20 euro betalings- en administratiekosten

Alle goederen genieten van een 2-jaars garantie.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:

– goederen die volgens de wensen van de consument vervaardigd werden of voor hem werden gepersonaliseerd

– verkeerd gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen

– artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd.

Alle annuleringen dienen schriftelijk via mail, jp.habets@skynet.be, kenbaar te worden gemaakt. U dient in uw schriftelijke annulering in ieder geval uw volledige naam, factuur- en/of ordernummer en bankrekeningnummer te vermelden.


Levering fietsen

Fietsen worden altijd verzonden in een grote doos dit om transportschade te vermijden.

Voor de levering worden de trappers niet gemonteerd en word het stuur schuin geplaatst, en sommige kinderfiets de zijwielen, dit om in de verzenddoos te kunnen.

Na levering moet de klant de trappers in draaien en goed aanspannen, alsook het stuur rechtzetten en goed aanspannen.

JPHBIKES kan niet verantwoordelijk zijn voor een slechte montage , er is geen garantie op onderdelen als gevolg van een slechte montage.

 

Communicatie

Communicatie over aangekochte goederen gebeurd via jp.habets@skynet.be

Overmacht

We zijn niet verantwoordelijk voor de niet-nakoming van onze verplichtingen indien dit het gevolg is van, of wordt veroorzaakt door arbeidsgeschillen of eender welke andere omstandigheden die redelijkerwijs buiten de controle van de onderneming vallen, zoals gevallen van overmacht, oproer en onlusten, overstroming, brand, staking, lock-out, problemen om vervoer te vinden en de uitvaardiging van wetten. Indien het wegens dergelijke omstandigheden voor de onderneming onmogelijk wordt om de bestelde artikelen binnen een redelijke tijdspanne geheel of gedeeltelijk te leveren, wordt de aansprakelijkheid van de klant beperkt tot de waarde van de reeds geleverde artikelen, vermeerderd met eender welke bijbehorende leveringskosten.

Prijzen en drukfouten

Wij controleren de prijzen en specificaties naar best vermogen. Hoewel we alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat ze correct zijn, aanvaarden we geen verantwoordelijkheid voor fouten en weglatingen. We behouden ons het recht voor om onze prijzen en specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

 

Garantievoorwaarden

Verkeerd bestelde goederen kunnen op kosten van de koper teruggestuurd worden, enkel als product in originele, en onbeschadigde verpakking .

Alle goederen genieten van een 2-jaars garantie, transportkosten voor terugsturen van garantiegoederen is ten laste van de koper.

Wanneer u bij kledij de verkeerde maat besteld hebt, kan u deze met Bpost terugsturen en wij zullen u dan de juiste maat portvrij opsturen.


Transportschade

Transportschade aan doos en aan product moet binnen de 24 uur gemeld worden via jp.habets@skynet.be , dit het liefst met een foto. Als een pakket zichtbaar beschadigd aankomt, open het dan a.u.b. onmiddellijk in aanwezigheid van de persoon die het aflevert en laat onmiddellijk een schade bevestiging opstellen.


JPHBIKES gegevens

Hoogbaan 81A, 3650 Dilsen-Stokkem

Email, jp.habets@skynet.be

BE 0441 836 879

IBAN BE79 8508 3819 9933

BIC NICABEBB

bottom of page